~ Injudan Kristianstad Open ~

18-19 september 2021 går den 36:e upplagan av vår tävling Kristianstad Open av stapeln 🏓

För information och anmälan
👇

UPPSTART SÄSONGEN 2021-2022

Hej bäste medlem 🏓      

Hoppas ni njuter av sommarvärmen och att ni         längtat lika mycket som vi efter att få komma    igång.

Äntligen!!!!! Det är nära nu, riktigt nära. ☀️

För måndagen den 16:e augusti kör vi igång .   Då startar säsongen 2021-2022.
Dagar och tider för träning gäller enligt följande    

Nybörjargrupp:
Måndagar 17.00-19.00 
Onsdagar 17.30-19.00
Torsdagar 17.00-19.00

Fortsättningsgrupp: Måndagar 17.00-19.00
Tisdagar   17.00-19.00
Torsdagar 17.00-19.00

Tävlingsgrupp:
Måndagar 19.00-21.30
Tisdagar   19.00-21.30
Torsdagar 19.00-21.30

Pensionärsgrupp: Tisdagar   16.00-17.00   
Torsdagar 16.00-17.00

_______________________________________
I samband med uppstart blir det också tid att 
betala in träning och medlemsavgift för samtliga grupper. För tävlingsgrupperna tillkommer licens-    avgift som behövs för att kunna deltaga i   seriespel. Licensen gäller under hela säsongen och     ger också tillgång till att deltaga i distrikt-    tävlingar och/eller nationella tävlingar beroende på vilken licens man innehar.    

Avgifterna betalar ni in på föreningens     bankgiro-konto: 319-3000 och märk med HT-21 samt för-och efternamn.  
Avgifterna skall vara föreningen tillhanda                      senast 31/8! 

Medlemsavgift / Träningsavgift. För tävlingsgrupperna gäller 800:-/termin  (200 kr i medlemsavgift och 600 kr i träningsavgifter) 

För icke tävlande gäller 700:-/termin (varav 200kr i medlemsavgift och 500kr i träningsavgift)

Träning en gång i veckan 500:-/termin (200 kr i medlemsavgift och 300 kr i träningsavgift).

Pensionärsgrupp 400;-/termin    (200 kr i medlemsavgift och 200 kr i     träningsavgift).

Stödjande medlemsavgift är 100 kr/år.

Licens-avgift
A-licens, för deltagande i senior och veteranserie samt nationell tävling. 
650: – för seniorer födda 2004 eller tidigare
400: – för ungdom födda 2005-2010
400: – för pensionärer födda 1957 eller tidigare
200: – för barn födda 2011-2012

D-licens, för deltagande i ungdom och pensionärserie samt distriktstävling (inom eget distrikt). 
100: – för alla åldrar  _______________________________________
Fortfarande gäller att vid minsta symptom så stannar man hemma!
Tänk på att tvätta händerna. 

Väl mött och hoppas vi ses i hallen 🏓
   
Styrelsen /

KFUM Kristianstad Bordtennis 

Prova på dagar! 🏓

Funderat på att prova på bortennis? Eller kanske gör du det när du ser det här? Nu finns chansen! KFUM Kristianstad bordtennisförening bjuder in till prova på dagar 🏓.
Under tre måndagar, med start måndagen 16:e augusti mellan klockan 17:00-19:00, är man välkommen ner till bordtennishallen under arenan i kristianstad för att prova på att spela bordtennis.
ALLA är välkomna!

Övriga prova på dagar är:

Måndagen den 23/8, kl 17:00-19:00

Måndagen den 30/8, kl 17:00-19:00

Vid frågor eller funderingar maila till:

info@kristianstadbordtennis.se


Hoppas vi ses i hallen.
Välkommen
/ KFUM Kristianstad BTF 🏓

SOMMARTRÄNING ☀️

Hej bäste medlem och bordtennisvänner!
Nu är det dags…. Som vi längtat… Äntligen..
Stunden är kommen🏓.
Det är med stor glädje vi nu kan välkomna er till sommarträning .

From vecka 29 (måndag 19/7) och fyra veckor framåt kommer vi köra tre dagar i veckan.
Måndagar, tisdagar och torsdagar.
Vid samtliga tillfällen kl 18-20.
Så hitta fram och damma av ert racket
Hoppas vi ses!

PS!
Det råder fortfarande pandemi.
Tänk på att respektera och hjälpa er själva och varandra. Har man eller känner minsta symtom stannar man hemma. Tillhör man riskgrupp besöker man inte hallen överhuvudtaget. Tvätta händerna före och efter träning. Sprita händerna under träning.
Följ anvisat max antal personer för lokalen.
Blir det fler deltagare än bord, dela med er och bjud till. Alla ska få spela.
Dom äldre guidar dom yngre.

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar☀️

Hälsar//StyrelsenIntresseanmälan för sommarträning 2021

Hej, V. 29-V. 32 planerar vi för sommarträning! Fyll i länken nedan för att meddela ditt intresse så vi vet hur många som är intresserade så vi kan planera utefter detta.
https://forms.gle/4C51zATzNKySGo877

Årsmöte 31/3 2021, dagordningen

Årsmöte för KFUM Kristianstad BTF 31/3 2021, 19.00

  1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista. (dagordning)

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år

d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta; 

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud). 

13) Övriga frågor:

14) Mötet avslutas

Årsmöte

Hej,

Onsdagen 31/3-21 är det dags för föreningens årsmöte. 19.00 i Kristianstad Arenas teorisal (ligger nere i källaren vid bordtennishallen).
Självklart finns möjligheten att vara med via länk. Jag behöver veta om man ska delta via länk och det meddelar ni på svarsadressen ovan (tobias.bordtennis@gmail.com).
Jag vill poängtera vikten av att delta som medlem, ni har här en möjlighet att få sin röst hörd och vi i styrelsen rekommenderar att delta antingen fysiskt eller via länk.

Uppdatering gällande restriktioner samt dagordningen för årsmötet sker på vår hemsida. www.kristianstadbordtennis.se

Välkomna!
Styrelsen

Träning och terminsavgift

Hej, god fortsättning!

Nytt år är kommen och vi hoppas att pandemin ger med sig mer och mer.

Nu är det beslutat att födda 2005 och senare får börja träna igen! Kul!
Tiderna som gäller ser ni nedan!

Måndagar 17.00-19.00, 19.00-21.00
Tisdagar 17.00-19.00
Onsdagar 17.30-19.00
Torsdagar 17.00-19.00

För att undvika möten med andra idrotter så är det beslutat att samtliga som ska ner till hallen ska gå ner via hisstrappan, det vill säga gå till höger när man kommit in genom entrén. Samma väg gäller efter träningen.

Pga av minskade träningstillfällen under hösten och fortsatt påverkan under våren har styrelsen beslutat att minska terminsavgiften för våren för samtliga medlemmar till 400 kronor. Vi vill uppmana alla medlemmar att för att verksamheten ska fungera och finnas i framtiden så behövs varenda intäkt! Vi har minskat avgiften för medlemmarnas skull och vi hoppas att medlemmarna betalar den minskade avgiften för verksamhetens skull.

Ta hand om er!
Tack på förhand!

Styrelsen

HEJ BÄSTE MEDLEM!

Försäljningen av Bambusa footwear närmar sig nu sitt slut. 
På grund av rådande situation och inställda träningar så ber vi er att lämna in era beställningar via mail som ni skickar till, mickeheidnert@gmail.com
I mailet ange tydligt vad det är ni har sålt.
Ankel, svarta (antal) pkt
Ankel, vita (antal) pkt 
Klassiska, svarta (antal) pkt
Klassiska, vita (antal) pkt 

Senast torsdagen den 3/12 behöver vi ha era beställningar om vi ska hinna få hem paketen innan jul. 
När sedan paketen kommit oss tillhanda så skickas det ut ett mail på när och var ni kan hämta upp era paket. 
Mer info ang betalning får ni vid utlämningstillfället. 
Vi hoppas att ni alla mår bra och att så snart vi får ses i bordtennishallen igen 

🏓

Allt gott!
Hälsar // Styrelsen KFUM Kristianstad BTF

Uppdatering Corona

Med anledning av de skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställer KFUM Kristianstad BTF tillsvidare in all träning för medlemmar som är födda tidigare än år 2005.
Detta är naturligtvis tråkigt men vi måste ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. Vi  kommer att meddela när det sker någon ändring.
Mvh

Styrelsen