• 800 kr/termin (200 kr i medlemsavgift och 600 kr i träningsavgifter) gällande för tävlingsgrupperna. 
  • För icke tävlande gäller 700:-/termin (varav 200kr i medlemsavgift och 500kr i träningsavgift)
  • Träning endast en gång i veckan 500:-/termin (200 kr i medlemsavgift och 300 kr i träningsavgift).
  • Stödjande medlemsavgift är 100 kr/år.