Årsmöte 31/3 2021, dagordningen

Årsmöte för KFUM Kristianstad BTF 31/3 2021, 19.00

  1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista. (dagordning)

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år

d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta; 

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud). 

13) Övriga frågor:

14) Mötet avslutas

Årsmöte

Hej,

Onsdagen 31/3-21 är det dags för föreningens årsmöte. 19.00 i Kristianstad Arenas teorisal (ligger nere i källaren vid bordtennishallen).
Självklart finns möjligheten att vara med via länk. Jag behöver veta om man ska delta via länk och det meddelar ni på svarsadressen ovan (tobias.bordtennis@gmail.com).
Jag vill poängtera vikten av att delta som medlem, ni har här en möjlighet att få sin röst hörd och vi i styrelsen rekommenderar att delta antingen fysiskt eller via länk.

Uppdatering gällande restriktioner samt dagordningen för årsmötet sker på vår hemsida. www.kristianstadbordtennis.se

Välkomna!
Styrelsen

Träning och terminsavgift

Hej, god fortsättning!

Nytt år är kommen och vi hoppas att pandemin ger med sig mer och mer.

Nu är det beslutat att födda 2005 och senare får börja träna igen! Kul!
Tiderna som gäller ser ni nedan!

Måndagar 17.00-19.00, 19.00-21.00
Tisdagar 17.00-19.00
Onsdagar 17.30-19.00
Torsdagar 17.00-19.00

För att undvika möten med andra idrotter så är det beslutat att samtliga som ska ner till hallen ska gå ner via hisstrappan, det vill säga gå till höger när man kommit in genom entrén. Samma väg gäller efter träningen.

Pga av minskade träningstillfällen under hösten och fortsatt påverkan under våren har styrelsen beslutat att minska terminsavgiften för våren för samtliga medlemmar till 400 kronor. Vi vill uppmana alla medlemmar att för att verksamheten ska fungera och finnas i framtiden så behövs varenda intäkt! Vi har minskat avgiften för medlemmarnas skull och vi hoppas att medlemmarna betalar den minskade avgiften för verksamhetens skull.

Ta hand om er!
Tack på förhand!

Styrelsen

HEJ BÄSTE MEDLEM!

Försäljningen av Bambusa footwear närmar sig nu sitt slut. 
På grund av rådande situation och inställda träningar så ber vi er att lämna in era beställningar via mail som ni skickar till, mickeheidnert@gmail.com
I mailet ange tydligt vad det är ni har sålt.
Ankel, svarta (antal) pkt
Ankel, vita (antal) pkt 
Klassiska, svarta (antal) pkt
Klassiska, vita (antal) pkt 

Senast torsdagen den 3/12 behöver vi ha era beställningar om vi ska hinna få hem paketen innan jul. 
När sedan paketen kommit oss tillhanda så skickas det ut ett mail på när och var ni kan hämta upp era paket. 
Mer info ang betalning får ni vid utlämningstillfället. 
Vi hoppas att ni alla mår bra och att så snart vi får ses i bordtennishallen igen 

🏓

Allt gott!
Hälsar // Styrelsen KFUM Kristianstad BTF

Uppdatering Corona

Med anledning av de skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställer KFUM Kristianstad BTF tillsvidare in all träning för medlemmar som är födda tidigare än år 2005.
Detta är naturligtvis tråkigt men vi måste ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. Vi  kommer att meddela när det sker någon ändring.
Mvh

Styrelsen

Säsongsuppstart

Hej alla medlemmar!
Hoppas ni njuter av sommarvärmen!

På måndag, 17 augusti, drar pingissäsongen igång!
Samma tider gäller som vi avslutade.

Nybörjargrupp:
Måndagar 17.00-19.00
Onsdagar 17.30-19.00
Torsdagar 17.00-19.00
Fredagar 16.00-18.00

Fortsättningsgrupp
Måndagar 17.00-19.00
Tisdagar 17.00-19.00
Torsdagar 17.00-19.00

Tävlingsgrupp
Måndagar 19.00-21.30
Tisdagar 19.00-21.30
Torsdagar 19.00-21.30

Dags att betala medlemsavgifter och licens för tävlande/seriespel.
Senast 15 september!

Medlemsavgifter
800 kr/termin (200 kr i medlemsavgift och 600 kr i träningsavgifter) gällande för tävlingsgrupperna.

För icke tävlande gäller 700:-/termin (varav 200kr i medlemsavgift och 500kr i träningsavgift)

Träning endast en gång i veckan 500:-/termin (200 kr i medlemsavgift och 300 kr i träningsavgift).

Stödjande medlemsavgift är 100 kr/år.

Licens:
A-licens, för deltagande i nationell tävling samt senior och veteranserie:
650: – för seniorer födda 2002 eller senare
400: – för ungdom födda 2003-2008
400: – för ålderspensionärer 2009-2010
200: – för barn

D-licens, för deltagande i distriktstävling (inom eget distrikt), ungdoms- eller pensionärsserie:
100: – för alla åldrar.

Fortfarande gäller att vid minsta symptom så stannar man hemma!
Tänk på att tvätta händerna noga!

Mer info: www.kristianstadbordtennis.se
Vi ses i hallen!

KFUM Kristianstad Bordtennis

Träningsvecka 13-17 juli

Hej!

KFUM Kristianstad har nu fullt av deltagare till nästa veckas träningsvecka!

Måndag – Fredag 09.00-12.00 och sedan 14.00-16.30.

KFUM Kristianstad har på varje pass två sparringar som kommer delta!

Välkomna!

Träningsvecka i Kristianstad!

KFUM Kristianstad Bordtennisförening arrangerar träningsvecka 13-17 juli!

Tränare blir en av sveriges bästa ungdomstränare Sebastian Lundahl Halmstad BTK (bördig från Åhus) och började sin karriär i KFUM!!

För mer info, klicka HÄR!

Sommarträning 2020

Snart dags för sommarträning.

Från och med V. 29 så är det sommarträning måndagar och torsdagar 18-20.

Välkomna!