Avgifter hösten 2019

Avgifter för höstsäsongen 2019 gäller följande:

  1. Terminsavgift utifrån hur mycket man kommer träna.
  2. Licens om man ska tävla eller/och seriespel

Betalas in på föreningens bankgiro: 319-3000

  1. Här kommer terminsavgifterna som gäller hösten 2019!

– 800 kr/termin (200 kr i medlemsavgift och 600 kr i träningsavgifter) gällande för tävlingsgrupperna.

– För icke tävlande gäller 700:-/termin (varav 200kr i medlemsavgift och 500kr i träningsavgift)

– Träning endast en gång i veckan 500:-/termin (200 kr i medlemsavgift och 300 kr i träningsavgift).

– Stödjande medlemsavgift är 100 kr/år

2. A-licens, för deltagande i nationell tävling samt senior och veteranserie:
650: – för seniorer
400: – för ungdom
350: – för ålderspensionärer
200: – för barn

D-licens, för deltagande i distriktstävling (inom eget distrikt), ungdoms- eller pensionärsserie: 100: – för alla åldrar.

Åldersindelning A-licens/licensavgift
Senior Födda 1956-1998 650: –
U20 födda 1999-2001 650: –
Ungdom HJ/DJ 17 födda 2002 eller senare 400: –
P/F 16 födda 2003 eller senare 400: –
P/F 15 födda 2004 eller senare 400: –
P/F 14 födda 2005 eller senare 400: –
P/F 13 födda 2006 eller senare 400: –
P/F 12 födda 2007 eller senare 400: –
Barn P/F 11 födda 2008 eller senare 200: –
P/F 10 födda 2009 eller senare 200: –

Ålderspensionärer Födda 1955 eller tidigare 400: –